آموزش زبان انگلیسی

اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش


اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش

                              اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Countable and Uncountable Noun                                            

 

1-اسم قابل شمارش = اسمی است که ریشه آن هم فرد است و هم جمع،یعنی هم در مفرد بودن و هم در جمع بودن تعداد آن برای هرکس مشخص و معلوم است و می توان تعداد آنرا ذکر کرد.به عبارت دیگر اسمی که می توان آن را شمرد.         

دو کتاب ( دو تا کتاب)

Two books

یک کتاب

One book

سه کیف(سه تا کیف)

Three bags

یک کیف

A bag

 

اسمی است که ریشه آن نه مفرد است و نه جمع به خودی خود قابل شمارش نیست.مانند:

نمک

salt

آب

water

شکر

sugar

نان

bread

چای

tea

طلا

gold

قهوه

coffee

شیر

milk

پنیر

cheese

کره

butter

 

*اسامی فوق به خودی خود قابل شمارش نیستند یعنی نمی توانیم بگوییم(دیروز دو تا شکر خریدم)و یا کلمه  به معنای پول قابل شمارش نیست بلکه واحد آن قابل شمارش است،مثلا هرگز نمی توانیم بگوییم (دیروز دو تا پول به او دادم.) بلکه واحد پول را پیدا کرده و از آن استفاده می کنیم.

 

چگونه یک اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد در ابتدای آن بنویسیم مثال:

یک نان(یک قرص نان)                    A loaf of bread                                                      

یک بطری شیر                            A bottle of milk                                                     

یک لیوان آب                               A cup of tea                                                         

یک قالب صابون                           A bar of soap                                                       

بنابراین کلمات ) loaf-bar-glass-cup-bar-bottle (در اینجا قابل شمارش بوده و می توان از آنها برای قابل شمارش کردن اسامی غیر قابل شمارش کردن اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد.مثال:

سه فتجان چای         Three cups of tea                                                                            

دو شیشه شیر            Two bottles of milk                                                                   
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید