آموزش زبان انگلیسی

اسم در نقش صفت


                                                            اسم درنقش صفت 
 

در زبان انگليسي گاهــي يك اسم قبل از اسم ديگري در نقش صفت ظـــاهر مي شود و آن را توصيف مي كند. چنين اســمي ( اسم در نقش صفت ) اولاً بايد مفــرد باشد و ثانياً محل آن بــــلافاصله قبل از موصوف مي باشد .

تذكر1 : توجه داشته باشيد كه (s) در بعضي از كلمــات مانند : news – physics و … s جمع نيست .

news report _ physics teacher

 

تذكر2: همانگونه كه مي دانيد يكي ديگر از راههاي معمــــول براي توصيف اسم، استفاده از صفت قبل از اسم مي باشد .

a good – beautiful – fat – thin – happy – clever / girl

 

تذكر3: با جابجا كردن اسم ها معني عبارت تغيير مي كند .

گل باغچه اي a garden flower

باغچه ي گل a flower garden

 

كارگر شب(شب كار) a night worker 

شب كارگر a worker night 

 برچسب ها :

پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید