آموزش زبان انگلیسی حامد اسکندری

stranger یا foreigner


 It was interesting to have class discussions with other strangers.

strangers (غریبه ها) !! مردمی هستند که شما قبل از این هرگز آنها را ملاقات نکرده اید. کاملا غریبه. زمانی که منظور شما مردمی از کشورهای دیگر است باید از foreigner استفاده کنید، اما توجه داشته باشید که foreigner اغلب به صورت منفی به کار برده میشود، مثلا:

We don't want foreigners here.

ما خارجیها رو در اینجا نمیخواهیم.

 

اما برای اصلاح جمله ی اول میتوانیم از people from other countries استفاده کنیم که معنی مثبتی از همان خارجی ها (foreigners) دارد.

 

It was interesting to have class discussions with people from other countries.

داشتن کلاسهای مباحثه و مکالمه با مردمی از کشورهای دیگر جالب بود. 

 

همچنین students from other countries ، همان foreign students میباشند. (توجه داشته باشید که foreign students کلمه ای منفی نمیباشد در حالی که foreigner به صورت منفی مورد استفاده قرار میگیرد).

 

There were a lot of foreign students in my class.

در کلاس من دانش آموزان خارجی زیادی وجود داشتند. 
پیشنهاد ویژه

رای دهید