آموزش زبان انگلیسی

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف B شروع می شوند.


"«Barking dogs seldom bite."
ترجمه: «سگی که واق واق می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد»
مترادف فارسی: «سگ لاینده، گیرنده نباشد»
مترادف فارسي: "سگي كه واق واق مي‌كنه، گاز نمی گيره"
مترادف فارسي: "از آن نترس که های و هو دارد، از آن بترس که سر به تو دارد"
 
 
 
     "Be careful what you wish for, you might just get it."
ترجمه: «چیزی را که برای دیگران آرزو می‌کنی ممکن است نصیب خودت شود»
مترادف فارسی: هرچه برای خود می پسندی ، برای دیگران بپسند»
مترادف فارسي: "چاه كن هميشه جاش ته چاست"
 
 
 
     "Beauty is in the eye of the beholder."
ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»
مترادف فارسی: «علف به دهن بزی شیرین است»
مترادف فارسي: "هركسي يه عقيده‌اي داره" يا "عقيده هركس براي خودش محترمه"
 
 
 
     "Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."
ترجمه: «زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ می‌کند»
مترادف فارسي: "سيرت آدم بايد نيكو باشه، نه صورتش".
 
 
 
     "Beauty may open doors but only virtue enters."
ترجمه: «زیبایی درهای بسته را می‌گشاید اما فقط پرهیزگاران داخل می‌شوند»
 
 
 
     "Beer before liquor, you'll never be sicker, but liquor before beer and you're in the clear."
ترجمه: «آبجو پیش از لیکور سالم نیست، اما لیکور پیش از آبجو سرحال‌آورنده است»
 
 
 
     "Beggars can't be choosers."
ترجمه: «گدا، انتخاب‌کننده نیست»
مترادف فارسي: "دندان اسب پيش‌كشي را نمي‌شمرند!"
 
 
 
     "Better be alone than in bad company."
ترجمه: «تنهایی بهتر از بودن در جمع دوستان بد است»
مترادف فارسی: «دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد»
 
 
 
     "Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt."
ترجمه: «اگر به نظر ابله آیی، بهتر از آن است که دهانت را باز کنی و بلاهتت ثابت شود»
مترادف فارسی: پستۀ بی مغز چون لب وا کند رسوا شود
مترادف فارسي: "تا مرد سخن نگفته باشد//عيب و هنرش نهفته باشد"
 
 
 
     "Better late than never."
ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است»
مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»
 
 
 
     "Better safe than sorry."
ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است»
مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»
مترادف فارسی: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست» سعدی
 
 
 
     "Better the devil you know than the devil you don't."
ترجمه: «ابلیس آشنا بهتر از ناآشنا است»
مترادف فارسي: "فعلا نقد را بچسب، نسيه را كي ديده!"
 
 
 
     "Birds of a feather flock together."
ترجمه: «پرندگان همجنس با هم پرواز می‌کنند»
مترادف فارسی: «کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز»
 
 
 
     "Bitter pills may have blessed effects."
ترجمه: «داروی تلخ شفابخش‌تر است»
 
 
 
     "Blood is thicker than water."
ترجمه: «خون از آب غلیظ‌تر است»
مترادف فارسی: «اول خویش، سپس درویش»
مترادف فارسي: "چراغي را كه به خانه رواست، به مسجد حرام است"
 
 
 
     "Blood will out." (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)
ترجمه: «خون فوران خواهد کرد» بر اساس نقل‌قولی از شاسر: قتل برملا خواهد شد»
مترادف فارسی: خون به ناحق ریخته پایمال نمی شود.
 
 

     "Boys will be boys." A Latin proverb
ترجمه: «پسربچه، پسربچه خواهد بود»
ترجمه: «پسربچه، پسربچه است و می‌خواهد بازی‌های پسرانه کند»
 
 
 
     "Brain is better than brawn."
ترجمه: «عقل، بهتر از زور بازو است»
 
 
 
     "Bread is the staff of life."
ترجمه: «نان، قوت زندگی است»
مترادف فارسي: "شكم نباشه، هيچي نيست"
مترادف فارسي: "شكم از همه چيز مهم‌تره"
 
 
 
     "Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper."
ترجمه: «صبحانه مانند یک شاه، نهار مثل یک شاهزاده، شام مثل یک فقیر»
مترادف فارسی: «صبحانه را تنها، ناهار را با دوستان و شام را با دشمنت صرف کن»
 
 
 
     "Butter is gold in the morning, silver at noon, lead at night."
ترجمه: «کره در صبح مانند طلا، در ظهر مانند نقره، در شب مثل سرب است»
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید