کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 42 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیmaintain

نگهداری کردن/حمایت/حفظ کردن

snub

پهن و کوتاه/جلوگیری/سرزنش کردن

endure

تحمل کردن بردباری کردن در برابر

wrath

خشمگین ناراحت

expose

بی پناه گذاشتن/نمایش دادن/ افشا کردن

legend

افسانه

ponder

تامل کردن/سنجیدن/فکر کردن

resign

دست کشیدن/کنار کشیدن/استعفا دادن

drastic

موثر/ قوی

wharf

اسکله/لنگرگاه

amend

اصلاح کردن/بهترکردن

ballot

ورقه ی رای مهره ی رای و قرعه کشیپیشنهاد ویژه