درس 5 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیamaze

متعجب ساختن/تعجب

baffle

گیچ کردن/گمراه کردن

blur

تیرو و تار کردن/لکه/تیرگی

brilliant

زیرک/باهوش

caution

احتیاط

challenge

چالش/به مبارز طلبیدن

delicate

نحیف/ظریف

enhance

بالا بردن/افزودن/زیاد کردن

intrigue

دسیسه و توطئه کردن

persuade

متقاعد کردن/وادار نمودن

replace

جایگزین کردن

shed

ریختن/انداختن/افکندن

unique

بی نظیر- بی همتا- تک-پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید