کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 21 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیdecline

کاهش

gather

جمع کردن/گرد امدن

motion

جنبش/حرکت

partisan

طرفدار/حامی/طرفدارانه

pattern

ملاک/اندازه/الگو/طرح

phenomena

اثار

philanthropic

نوع پرست/بشردوست

placid

ارام/راحت

plentiful

فراوان/وافر

reaction

عکس العمل/واکنش

rhythm

وزن/نواخت

scenic

صحنه/منظره/چشم انداز

shallow

کم عمق/سطحی

shelter

پناه/پناهگاه/منزل دادن

vanishing

ناپدید شدن غیب شدنپیشنهاد ویژه