کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

active and non-active verbs


 

در انگلیسی فعل هایی هستند که نمیشه اون ها رو در حالت استمراری به کار برد. حتی توی زبان شیرین فارسی هم اینگونه مثال ها زیاده. برای نمونه ما هیچوقت این جمله رو توی زبان فارسی نداشته و نخواهیم داشت. " من داشتم اونو دوست می داشتم." منظور از این جمله اینه که "در حال دوست داشتن چیزی بودم". در واقع همچین جمله ای به هیچ عنوان توی فارسی به کار نمیره. مثال انگلیسی:

 I like him.

این جمله صحیحه

اما

I'm liking him

توی انگلیسی وجود نداره.

خب حالا چه نوع فعل هایی به این شکل هستند؟

1- فعل هایی که به وجودیت یا بودن دلالت دارد. مثل seem, be, appear

I am a boy.

He seems to be happy.

2- فعل هایی که معنیشون مربوط به احساسات  هست. مثل: look, sound, smell, taste, feel

She could taste blood.

او می تونست خون رو مزمزه کنه.

3- فعل هایی که به احساسات و علاقه ی درونی دلالت دارند. مثل: desire, wish, like, want, prefer

I want to be a teacher.

4- فعل هایی که بر مالکیت دلالت دارند. مثل: have, own, possess

I have a car.

I own a cabbage.

5- فعل هایی که دلالت بر نظر یا عقیده ی اشخاص دارند. مثل: think, believe, consider

I think you are right.

مثال هایی از جملات نادرست و درست با استفاده از این فعل ها

Mr. Tactful is seeming like a nice guy.

(غلط!)

Mr. Tactful seems like a nice guy.

(صحیح)

This salad is tasting delicious.

(غلط!)

This salad tastes delicious.

(صحیح)

I am liking banana cream pie.

(غلط!)

I like banana cream pie.

(صحیح)

نکته: اکثر فعل هایی که در بالا گفته شد نمی تونن به صورت استمراری (continuous) بیان. اما بعضی فعل ها مثل look دارای چند معنی هستند. پس شاید بشه اون هارو در معنی متفاوت به صورت استمراری به کار برد. مثال:

I'm looking at him.

من دارم به او نگاه می کنم.

I was looking at her dress.

من داشتم به لباس او نگاه می کردم.

اینجا look به معنای نگاه کردن به کار رفته و ما میتونیم به صورت استمراری اونو به کار ببریم.

به این جدول نگاه کنید. این فعل ها می تونن به هر دوصورت ظاهر بشن:

Those flowers look beautiful.

(Non-action)

Flora is looking out the window.

(Action)

I think that’s a great idea.

(Non-action)

I am thinking about my upcoming speech.

(Action)

We have a brand new car.

(Non-action)

We are having a party this weekend.

(Action)

Craig is a real estate agent.

(Non-action)

Billy is being naughty today.

(Action)

منظور از non-action فعلی هست که نمیتونه به صورت استمراری به کار بره.

منظور از action فعلی هست که می تونه به صورت استمراری به کار بره.

امیدوارم این جزوه آموزشی بهتون کمک کرده باشه تا اطلاعاتتون رو در مورد گرامر انگلیسی افزایش بدید.

موفق باشید.
پیشنهاد ویژه