کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

کاربرد had to


 

کاربرد had to

Had to  گذشته فعل های have to  و has to  می باشد. با این تفاوت که had to  به زمان گذشته اشاره دارد و به کاری مربوط است که انجام داده نشده. به مثال های زیر دقت کنید.

=       I have to look after my grandma. She's sick.

من باید مراقب مادربزرگم باشم. او مریضه.

حالا این جمله رو به گذشته تبدیل می کنیم. ببینید چی میشه:

=       I had to look after my grandma. She was sick.

من باید از مادربزرگم مراقبت می کردم. او مریض بود.( اما مراقبت نکردم)

نکته 1: برای همه ی ضمایر از had to  استفاده می شود.

=       She/ he/ they had to clean the room.

او/ آنها باید اتاق را تمیز می کردند.

نکته 2: برای اسامی افراد هم از had to استفاده می کنیم.

=       Mohammad had to do his homework before going to school.

محمد باید قبل از رفتن به مدرسه تکالیفش رو انجام می داد.( اما انجام نداد)

 

 یادگیری 200 لغت انگلیسی در روز با متد کدینگ لغات برای اشنایی بیشتر کلیک کنید! 
پیشنهاد ویژه