کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

کاربرد be going to


کاربرد be going to

برای ساخت زمان آینده می توان از be going to  استفاده نمود. تفاوتی که بین be going to  و will  این هست که be going to  برای کارهایی استفاده می شود که در مورد آن تصمیم گیری شده و برنامه ریزی کرده ایم. مثلا شما برنامه ریزی کرده اید که با خانواده ماه آینده به سفر بروید. خب همین جمله رو به انگلیسی می نویسیم:

=       We are going to travel to china next month.

نکته1 : توجه داشته باشید که پس از be going to  باید فعل به صورت ساده بیاید.

=       I'm going to watch this movie tonight.

نکته 2: برای استفاده از این ساختار تفاوتی بین ضمایر وجود ندارد. به مثال های زیر دقت کنید:

  • I'm going to see him later today.

امروز قراره او رو ببینم.

  • They're going to launch it next month.

آنها قرار است ماه دیگه آن را راه اندازی کنند.

  • We're going to have lunch first.

ما قراره اول ناهار بخوریم.

  • She's going to see what she can do.

او میخواد ببینه چیکار میتونه بکنه.

  • I'm not going to talk for very long.

قرار نیست خیلی صحبت کنم.

نکته 3: برای منفی کردن از not going to  استفاده می شود.

=       He's not going to go to Tehran.

او قرار نیست به تهران بره.

نکته 4: برای سوالی کردن از فرمول زیر استفاده می شود.

Be + subject + going to + verb + …

مثال:

=       Are you going to see him after the class?

آیا می خواهی پس از کلاس او را ببینی؟

نکته 5: از be going to  برای پیش بینی کردن هم استفاده می شود. برای مثال فرض کنید فنجانی رو روی میز گذاشتید و فنجان از روی میز در حال افتاده. دوست شما میگه: مواظب باش فنجان میخواد بیفته. خب اینجا دوستتون افتادن فنجان را پیش بینی کرد. پس:

=       Look out! That cup is going to fall off.

مواظب باش. اون فنجون داره می افته.

امیدوارم این درس مورد توجهتون قرار گرفته باشه.

 

یادگیری 200 لغت انگلیسی در روز با متد کدینگ لغات برای اشنایی بیشتر کلیک کنید! 

پیشنهاد ویژه