کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

صفات مِلکی – ضمایر مِلکی - Possessive Adjectives and Pronouns


 

وقتی دبیرستان بودیم همیشه بهمون میگفتن صفات مِلکی، ضمایر مِلکی... ولی من هیچی نمی فهمیدم. هیچوقت توضیح ندادن منظور از مِلکی چیه. اما من چون انگلیسی رو با مثال یاد می گرفتم نیازی نداشتم که بدونم این اصطلاحات یعنی چی. اما امروز میخوام خیلی ساده واستون شرح بدم که قضیه از چه قراره. بذارین با یه مثال فارسی شروع کنیم. " این کتب مال منه...مال من." وقتی می گیم یه چیزی مال منه یعنی اون به شما تعلق داره و در واقع شما مالک اون هستید. یا یه مثال دیگه " اون ماشین خوشگله رو میبینی؟ مال اونه." مال من، مال اون، مال تو، اینا همش اصطلاحاتی هست که روزانه استفاده می کنیم و تمومشون مالکیت یه شخص بر یه چیز یا حتی یه دیگه رو نشون می دن. خب این اصطلاح "مال" رو تو انگلیسی با صفت ملکی و "مال من یا مال تو یا ..." رو با ضمیر ملکی نشون می دن. خب اگه تا اینجا چیزی نفهمیدید نگران نباشید. هنوز ادامه داره... به جدول زیر دقت کنید. جدول 1 مخصوص صفات ملکی طراحی شده.

ترجمه

جمله با صفت ملکی

صفت ملکی

ضمیر

ش

این کتاب مال منه.

This is my book.

my

I

1

این کتاب مال توئه.

This is your book.

your

you

2

این کتاب مال ماست.

This is our book.

our

we

3

این کتاب مال شماست.

This is your book.

your

you

4

این کتاب مال اونهاست.

This is their book.

their

they

5

این کتاب ما اونه.

This is her book.

her

she

6

این کتاب مال اونه.

This is his book.

his

he

7

این کتاب مال اینه.

This is its book.

its

It

8

جدول زیر مربوط به ضمایر ملکی هست:

ترجمه

جمله با ضمیر ملکی

ضمیر ملکی

ضمیر

ش

این کتاب مال منه.

This is mine.

mine

I

1

این کتاب مال توئه.

This is yours.

yours

you

2

این کتاب مال ماست.

This is ours.

ours

we

3

این کتاب مال شماست.

This is yours.

yours

you

4

این کتاب مال اونهاست.

This is theirs.

theirs

they

5

این کتاب ما اونه.

This is hers.

hers

she

6

این کتاب مال اونه.

This is his.

his

he

7

این کتاب مال اینه.

This is its.

its

It

8

نکته 1: برای ساخت ضمایر ملکی کافیه یدونه "S" به انتهای صفت ملکی اضافه کنیم. غیر از اونایی که خودشون S"" دارن.

تمرینات:

 1. The horse swished _________ tail to keep flies away.
  1. It’s
  2. Its
  3. Its’
  4. The

Answer: B. The horse swished its tail to keep flies away.

 1. This dessert is ___________ but you can have it.
  1. My
  2. Mine
  3. Yours
  4. Delicious

Answer: B. This dessert is mine but you can have it.

 1. Please return _________ money at once.
  1. Mine
  2. Your
  3. My
  4. Its

Answer: C. Please return my money at once.

 1. ______ car is so dirty I can’t even tell what color it is. 
  1. Your
  2. Yours
  3. Hers
  4. Ours

Answer: A. Your car is so dirty I can’t even tell what color it is.

 1. When the cat saw the dog, it stopped in ______ tracks.
  1. My
  2. Its
  3. His
  4. Hers

Answer: B. When the cat saw the dog, it stopped in its tracks.
پیشنهاد ویژه