کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

ساخت جمله ی مجهول با get


 

ساخت جمله ی مجهول با get

گاهی به جای افعال to be و become از get  استفاده میشه. در این حالت جمله به صورت مجهول (passive) در میاد. این جملات معمولا تغییر در وضعیت رو نشون میدن. برای مثال داریم:

I got sick.

من مریض شدم.( خوب بودم ولی مریض شدم (تغییر در حالت))

I was sick.

من مریض بودم.

I became sick.

من مریض شدم.

به این دو جمله دقت کنید:

The trees in the garden were damaged in the wind. (Standard passive)

The trees in the garden got damaged in the wind. (Get passive)

جمله ی اول شکل استاندارد جمله ی مجهوله ولی جمله ی دوم جمله ای مجهول با get  هست.

نتیجه می گیریم get می تونه با become هم معنی باشه و نشون دهنده ی تغییر در حالت یا وضعیته. توی جدول زیر مثال های بیشتری رو می تونید ببینید:

I got sick after eating the red meat.

They will get married tomorrow.

He got killed in the accident.

(من مریض شدم)


(
مجرد بودن اما الان متاهل هستن)

(در تصادف کشته شد)

نکته: get کاربردهای زیادی داره و یکی از اونها استفاده زیاد در جملات محاوره ای هست.مثلا:

What time will you get done?

I hope you get better soon.

We got engaged last week.

(کی کارتو تموم می کنی؟

(امیدوارم زودتر حالت خوب شه.)

(ما هفته ی پیش نامزد کردیم.)
پیشنهاد ویژه