اضافه ی ملکی


اضافه ی ملکی

اضافه ملکی در انگلیسی     Possessive Case

 

اضافه ملکی در فارسی همان علامت کسره ( ِ) است که به آخر اسم اول اضافه می کنند و این علامت کسره مالکیت شیئی و یا فردی را نسبت به انسان و یا شئ دیگری نشان می دهد.

مثال:

زنگِ مدرسه

دیوارِ مدرسه

پنجرهِ اتاق

دوست ِعلی

برادرِ محمد

کتابِ حسن

 

در زبان فارسی اولین اسم را مضاف (اضافه شده) و کلمه دوم را مضاف الیه (یعنی اسمی که به آن اضافه شده است.)گویند.بنابرین علامت کسره باید همیشه زیر مضاف قرار بگیرد.

برای نشان دادن اضافه ملکی در زبان انگلیسی به دو طریق عمل می گردد:

1-برای نشان دادن ماکیت شیئی نسبت به شئ دیگر بجای علامت کسره از حرف اضافه (of) استفاده می شود.مثال:

بام منزل                                                           The roof of the house.                       

پنجره اتاق The window of the room.                                                                                                    

درب اتومبیل The door of the car.                                                                                                         

توجه:گاهی اوقات بجای بکار بردن حرف اضافه of که برای نشان دادن حالت اضافه ملکی بکار می رود،می توان با جابجا کردن دو اسمی که در اطراف of بکار رفته اند کلمه of را  حذف کرد.دراین حالت اسم اول بعنوان صفت(توصیف کننده)بکار می رود.مثال:

میز آشپزخانه گرد است.                 The table of the kitchen is round.                          

میز آشپزخانه گرد است. The kitchen table is round.                                                                       

پنجره کلاس  چوبی است. The window of the class is made of wood.                                          

پنجره کلاس سفید است.               The class window is white.                                       

2-برای نشان دادن مالکیت شیئی نسبت به انسان و یا فردی  نسبت به فرد دیگر از (آپوستروف S  = `S  )استفاده می شود. مثال:

کتاب حسن                  Hassan`s book.                                                                                        

اتاق بچه ها The children`s room.                                                                                                            

منزل برادرم                                                    My brother`s house.                               

خواهرم دوستم My friend`s sister.                                                                                                              

نکته:اگر اسم بصورت جمع بکار برده شود در این حالت فقط علامت اپوستروف(,)را دربالا و سمت راست S جمع قرار می دهیم وS دیگری اضافه نمی گردد.مثال:

دوستام                                                                     My friend.                                   

کلاس دوستانم                                                           My  friends`   class.                    

کلاه های بچه ها                                                              The boys` sister.                 

همانطوریکه ملاحظه می کنید کلمه friends به  Sختم و فقط یک علامت (,) در سمت راست و بالای آنها قرار گرفته بدون اینکه حرف  Sدیگری اضافه شود.

نکته:چنانچه در یک عبارت ویا جمله ای علامت اضافه ملکی موجود باشد،عینا باید هر دو دارای علامت (`s) باشند.مثال:

منزل برادر دوستم                                            My friend`s brother`s house.              

اتومبیل مادر مریم.Maryam`s mother`s car=The car of Maryam`s mother.                                         

قبل از طول زمان هنگامی که با حرف اضافه   بکار رود می توان از کاما (,) و کلمه Time استفاده نمود.مثال:

                                         I will come back in two hours` time.                               

من تا دو ساعت دیگر بر می گردم. I will come back in two hours.                                                 

برای نام فروشگاه ها و مغازه ها و بعضی از اماکن از(`S) بعد از(اسم فاعل) یعنی فردی که در آنجا کار می کند، استفاده می گردد.مثال:

نانوایی

Baker`s=bakery

نانوا

Baker

دندانپزشکی

Dentist`s=dentistry

دندانپزشک

Dentist

قصابی

Butcher`s

قصاب

Butcher

سبزی فروشی

Greengrocer`s

سبزی فروش

Greengrocer

آرایشگری

Barber`s

آرایشگر

Barber

 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید