کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

استفاده از but به معنای " به غیر از"


 

but کاربردهای زیادی داره. یکیش اینه که بخوایم تو جمله استثنا قائل بشیم. مثلا میگیم: من همه ی لوازم رو اوردم غیر از فلاسک چای.

در این حالت but وسط جمله ظاهر میشه. به مثال زیر دقت کنید:

I have brought everything but my purse.

من همه چیزو اوردم غیر از کیف پولم.

Everybody but me has paid.

همه به غیر از پول رو پرداخت کردند.

No one but him would get a job like that.

هیچکس غیر از او یک چنین شغلی گیرش نمیاد.

Everyone but she knew how the drama was going to end.

همه به غیر از او می دونستند که آخر نمایش چی میشه.
پیشنهاد ویژه