استفاده از حروف ربط Although/though


 

Although و though هنگامی در جملات استفاده میشن که بخوایم دو جمله ی متضاد رو به هم دیگه وصل کنیم. در انگلیسی به این دو کلمه و کلماتی نظیر اینها subordinating conjunctions گفته می شه. این دو کلمه هم می تونن اول جمله ظاهر بشن و هم وسط جمله. به مثال های زیر دقت کنید:

Tom is the best teacher I've ever seen although he couldn’t teach well today.

تام بهترین معلمی هست که تا حالا دیدم اما این حال امروز خوب درس نداد.

Although the car was completely destroyed, no one was injured in the crash.

با اینکه ماشین به کلی داغون شد اما کسی توی تصادف مصدوم نشد.

Though the car was completely destroyed, no one was injured in the crash.

نکته: اگه  although یا though رو اول جمله استفاده کردید یادتون باشه که بین دو جمله کاما نیاز دارید.

نکته 2: بعضی زبان آموزا هنگام استفاده از این دو کلمه در اول جمله، بین جملات but قرار میدند. در حالیکه اشتباهه.

Although the car was completely destroyed, but no one was injured in the crash.

Although the car was completely destroyed, no one was injured in the crash.

جمله قرمز رنگ اشتباه و جمله ی سبز رنگ صحیح است.

یه مثال دیگه:

Though I washed the dishes so well, they aren't yet shining.

با اینکه من ظرف هارو خیلی خوب شستم ولی هنوز برق نمیزنند.
پیشنهاد ویژه