کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای پیش بینی اتفاق در اینده نزدیک در زبان انگلیسی


از  10 عبارت زیر برای بیان انجام کاری در آینده ی نزدیک زبان انگلیسی استفاده میکنیم چون در زبان انگلیسی فعلی نداریم که بخواهیم در مورد اینده ی نزدیک  ازش استفاده کنیم از عبارات زیر میشه استفاده کرد :


 • It's going to happen (quite / very) soon.
 • In (just) a moment / minute..
 • In (just) a few minutes..
 • Any second / minute / day now,
 • Not long now.
 • In the near future...
 • Before long,
 • ...is just around the corner
 • ..will happen in our lifetimes
 • Watch this space.
 •  
  پیشنهاد ویژه