کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای نظر ندادن در زبان انگلیسی


بعضی مواقع در زبان انگلیسی افرادی در مورد چیزی ازتون نظرشون رو میخوان و شما نمیخواید که در مورد اون نظر بدید از 10 عبارت زیر استفاده میکنید :


 • I couldn't say.
 • I've never given it much thought.
 • I don't have any feelings either way.
 • Your guess is as good as mine.
 • I (really) don't know what to say.
 • I really can't say.
 • You're asking the wrong person.
 • It doesn't affect me (either way).
 • It doesn't make any difference to me.
 • That's an interesting question. • پیشنهاد ویژه