10 عبارت برای درخواست برای منتظر ماندن


از 10 عبارت زیر برای درخواست انتظار در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

 


 • Hang on a moment / a mo.
 • Give us a second.
 • Half a moment / a mo.
 • I'll be right with you.
 • Sorry, I'm a bit tied up right now.
 • Wait and see.
 • You'll just have to be patient.
 • Give me a chance.
 • Don't be so impatient.
 • We wish to apologise for the delay to... • پیشنهاد ویژه

  ما را محبوب کنید