کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 عبارت برای بیان فراموش کردن در زبان انگلیسی


از  10 جمله ی زیر برای بیان فراموش کردن در زبان انگلیسی استفاده میکنیم  :

 • (I'm afraid) I can't remember.
 • I've completely forgotten.
 • My mind's gone blank
 • (Sorry) I have no memory of...
 • (I'm afraid) it doesn't ring a bell.
 • I have no recollection of...
 • Sorry, I forgot.
 • I simply forgot to do it.
 • What was I thinnking of?
 • Oh no, it completely slipped my mind.
 •  




  پیشنهاد ویژه