کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10 جمله برای سوال پرسیدن در مورد سلامتی و زندگی


از 10 عبارت زیر برای احوالپرسی و سلامتی در انگلیسی استفاده میکنیم :  


How are you?
How are things?
How's things?
How's it going?
How are you getting on?
How have you been?
What have you been (getting) up to?
I hope everything's okay?
Alright?
How have you been keeping?پیشنهاد ویژه