کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10عبارت در مورد Get در زبان انگلیسی


 • Get ready
 • Get out / get out of here
 • Get lost
 • Get going
 • Get a move on / Get moving
 • Get a life
 • Get well soon
 • Get real
 • Get out of my / the way
 • Get stuffed • پیشنهاد ویژه