کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

10عبارت برای بیان عدم تایید یک حرکت


بعضی مواقع دوستان در زبان انگلیسی نظری میدن که شما مخالفش هستید و میتونید که با عبارتهای زیر عدم موافقتتون رو برسونید :


 • I don't think much of that.
 • How apalling / dreadful!
 • I'm utterly apalled / disgusted.
 • I'm dead against people doing...
 • It shouldn't be allowed!
 • What a rotten / mean thing to do.
 • I take a very dim view of people doing...
 • Who do they think they are?
 • How can people do things like that?
 • Whatever next?
 •  
  پیشنهاد ویژه