عبارت You're on


جمله ی you're on رو خیلیهاتون شنیدید ولی احتمال داره معنیش و کاربردش رو بلد نباشید که با یک مثال توی ذهنتون ثبت میشه !!

******
I'll give you $50 for your bike. 
50دلار واسه دوچرخه ت میدم (واسه خرید)

******
You're on!
قبوله! موافقم
پیشنهاد ویژه