کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

خسته نباشید/افرین /دمت گرم - به انگلیسی


معادل عبارت خسته نباشید (افرین-کارت خوب بود) به انگلیسی شامل تمام عبارتهای زیر میشود ولی بسته به جایگاه رسمی و غیر رسمی این عبارات از هم تفکیک میشوند 

good work
good job 
nice work 
nice job 
well done
way to go
nice move
thumbs up
big up to you
give it up
you rock
right on
hats off to sbپیشنهاد ویژه