کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش نهم


 

The grocery store is giving away free candy, no strings attached.

غازه خواربارفروشی داره شکلات مجانی میده ،

I hope you sleep tight after an exhausting day.

امیدوارم بعد از یه روز سخت ، خوب بخوابی.

I say it can't hurt to let him know how you feel.

من میگم بزار احساساتتو بفهمه ، ضرری نداره.

I couldn't agree with you more, this place is beautiful.

باهات موافقم ، اینجا فوقالعاده است ( خیلی زیباست)

Thank goodness this dress still fits, I have nothing else to wear.

چقدر خوب ، این لباس اندازمه ، چیز دیگه ای برای پوشیدن نداشتم.

I can't believe you made it. It was a difficult task.

باورم نمیشه که تو این کارو انجام دادی ، خیلی کار سختی بود.

Whatever, I know you like him.

اما میدونم که دوسش داری.

I'm not sure about you, but I'm sick of it!

تورو نمیدونم ولی من خیلی خوشم نمیاد ازش .

Get out of here. She would never say such a thing about me.

شوخی می کنی ( برو بابا )! اون هیچوقت همچین یزی درباره من نمیگه.

You made it big! Your parents will be proud of you.

واقعا کارت عالی بود، خانوادت حتما بهت افتخار میکنن.

You think you will beat me? In your dreams.

فکر میکنی میتونی منو بزنی؟ به همین خیال باش .

"Hold on a sec. This is different from what you told me yesterday.

یه لحظه صبر کن، این با حرفای دیروزت کاملا متفاوته.

I want to quit smoking but that's easier said than done.

میخوام سیگارو ترک کنم ولی تو حرف سادس تو عمل سخته.

I don't think I'll get the job but you never know.

بعید میدونم اون کارو بتونم بگیرم ولی ممکنه بگیرمش.

Back to the grind for me. I'll catch you later.

برو به کارت برس ، بعدا میام پیشت.( باهات تماس میگیرم)پیشنهاد ویژه