کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

تفاوت have to , have got to


دوستان یه سوالی که واسه خیلی از شما پیش اومده ....
تفاوت 
I have to go 
با 
I've got to go
در چی هست ؟!!!

**************
پاسخ :
دوستان این دو عبارت اصلا با هم از لحاظ معنی فرقی ندارند ولی اولی بیشتر توی لهجه امریکن کاربرد داره و دومی بریتیش....

یه فرق دیگه ای که بین دو لهجه وجود داره اینه که امریکایی ها کمتر از حال کامل استفاده میکنند نسبت به بریتانیایی ها ...
مثال :

امریکن 
?Did you do your homework yet
.I already ate

****
****
بریتیش

?Have you done your homework yet
. I've already eaten

پیشنهاد ویژه