کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

آموزش شنیداری انگلیسی متوسطه مکالمه اول


 

A: "How are you doing?" B: "I'm doing great." A: "What movies have you seen lately?" B: "I saw Forrest Gump the other day." A: "What type of movie is that?" B: "The movie type is drama." A: "I can't believe you are watching movies. The weather is great. You should be outside." B: "I hate the hot weather. I'd rather stay indoors with the air conditioner." A: "What else do you like to do besides watching movies?" B: "I like to play computer games, read books, go shopping, and play pool." A: "Out of those what is your favorite?" B: "My favorite is to play computer games." A: "What is your favorite computer game?" B: "My favorite is Diablo. It used to be Star Craft, but it is getting a little old." A: "If you like to play so much, when do you ever exercise?" B: "Although I hate to exercise, I go jogging at least twice a week." A: "That's pretty good. By the way, what are you doing next Saturday?" B: "I am going to go to the bookstore." A: "I am having a party Saturday night at my house. If you have time, you should come." B: "That sounds like fun." A: "Great. I'll see you on Saturday." B: "Ok. See you later."

A: چطوری؟
B: عالی‌
A: تازگیها چه فیلمی دیدی؟
B: چند روز پیش‌ها فارست گامپ رو دیدم.
A: چجور/چه ژانر فیلمیه؟
B: یه فیلم درام
A: باورم نمیشه که داری فیلم میبینی، هوا عالیه. باید بری بیرون!
B: از هوای گرم متنفرم، ترجیح میدم تو خونه زیر کولر بمونم!
A: علاوه بر فیلم دیدن دیگه دوست داری چه کارایی انجام بدی؟
B: دوست دارم بازی کامپیوتری انجام بدم، کتاب بخونم، برم خرید و بیلیارد بازی کنم.
A: از بین اینها کدومش برات محبوب تره؟
B: بازیهای کامپیوتری رو ترجیح میدم
A: بازی کامپیوتری محبوب‌ات چیه؟
B:  Diablo رو بیشتر از همه دوست دارم. قبلاًها Star Craft رو دوست داشتم ولی الان دیگه داره قدیمی میشه.
A: اگه انقدر دوس داری بازی کنی پس کِی ورزش میکنی؟
B: با اینکه از ورزش متنفرم، حداقل دوبار در هفته پیاده روی میکنم
A: خیلی خوبه، راستی برنامه ت واسه شنبه ی (هفته ی) آینده چیه؟ 
B: قراره برم کتاب فروشی
A: من، شنبه شب یه مهمومی تو خونه م میگیرم، اگه وقت داری حتما بیا
B: جالب به نظر میرسه
A: عالیه، شنبه میبینمت
B: باشه، بعداً میبینمت.پیشنهاد ویژه